Afbeelding

Amelisweerd

krakeend (Anas strepera)

Op een steenworp afstand van waar ik woon ligt Amelisweerd, het landgoed tussen Utrecht en Bunnik waar door oprukkende snelwegen telkens weer stukjes van af worden geknabbeld. Helaas. Gisteren ben ik er nog wezen wandelen, want op een mooie herfstdag is Amelisweerd prachtig. En ’t zijn niet alleen de warme herfsttinten die zo’n wandeling de moeite waard maken: in het water rondom het fort Rijnauwen zwemmen wilde eenden, krakeenden, kuifeendjes en een enkele slobeend, en in de weilanden langs de oevers van de Kromme Rijn foerageren grauwe ganzen, kolganzen, Canadese ganzen en brandganzen. Hoog in de lucht cirkelen altijd wel een paar buizerds en soms zit er een gewoon in het gras. Als je geluk hebt flitst er een ijsvogeltje voorbij …

Afbeelding

Langs de Lek

 

Bus 90 van Arriva vertrekt van het Jaarbeursplein en rijdt van Utrecht naar Rotterdam. Een groot deel van de rit voert over een smalle dijk langs de Lek. Dan rijd je voor je het weet, en vooral in de winter als er sneeuw gevallen is, zomaar door een sprookjesachtig landschap met aan je rechterhand de rivier die als een zilveren lint door besneeuwde uiterwaarden kronkelt waar het miegelt van de eenden en ganzen, terwijl je links uitkijkt over de Alblasserwaard, dat door slootjes en weteringen doorsneden Zuid-Hollandse polderlandschap. Verder door dorpjes en stadjes die je gerust pittoresk mag noemen: Lexmond, Ameide, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuwpoort … Een deel van de historische binnenstad van Nieuwpoort is niet voor niets beschermd stadsgezicht! En vlak bij Ameide vind je de Zouweboezem, een klein natuurgebied dat in de zomer een purperreigerkolonie herbergt (zie >hier), en waar je bruine kiekendieven laag over het water kunt zien scheren. Weer wat verderop liggen de molens van Kinderdijk. Heel veel te zien en te beleven dus op de route van bus 90 van Utrecht naar Rotterdam!

De foto’s hier zijn de afgelopen dagen gemaakt bij Groot-Ammers, Streefkerk en Nieuwpoort.

Klik voor een diapresentatie op een thumbnail en vervolgens op F11. En bekijk een foto ook eens op volledige grootte door tijdens de diapresentatie even in de rechterbenedenhoek op het rechthoekje met het schuine pijltje omhoog te klikken. Veel plezier!

 

Laat onze ganzen leven! (2)

reactie Vogelbescherming bis

Aan Bestuur en Ledenraad van

Vogelbescherming Nederland

Postbus 925

3700 AX Zeist

 t.a.v. Gerald Derksen

 Uw kenmerk 13-SC-K023

 Utrecht 24 april 2013

 Geachte heer Derksen,

In uw reactie op mijn brief van 16 april jongstleden gaat u in op geen enkele van de argumenten op grond waarvan ik meen dat Vogelbescherming het zogenaamde Ganzenakkoord niet had mogen sluiten.

Dat vind ik erg jammer.

In plaats daarvan veronderstelt u dat ik niet of slecht op de hoogte zou zijn van de overwegingen van Vogelbescherming om dit akkoord te tekenen, en van het maatschappelijke krachtenveld waarin zij opereert.

Dat is een misverstand. Uiteraard heb ik kennis genomen van de toelichting van Vogelbescherming op het Ganzenakkoord, en van de redenen waarom zij meende dit akkoord te moeten tekenen. Zou mij dat hebben overtuigd, dan had ik mijn brief niet geschreven.

Welke uitleg u ook aan het akkoord geeft, onverlet blijft dat Vogelbescherming zich door het ondertekenen ervan medeverantwoordelijk maakt voor het systematisch en planmatig doden van vele honderdduizenden ganzen in ons land. Het dagblad Trouw van 15/01/13 spreekt in dit verband over 500.000 ganzen die voornamelijk door vergassing om het leven zullen worden gebracht. Trouw baseert zich daarbij op een schriftelijke toelichting van de gezamenlijke provincies op het akkoord.

Dit is onder welke omstandigheden dan ook onaanvaardbaar en onnodig, om al de redenen die ik in mijn brief van 16 april heb genoemd.

Maar de overheid wil niet alle schade aan boeren vergoeden, en daarom eisen de boeren dat het aantal ganzen wordt ‘teruggebracht’. Dat is de situatie waar we nu eenmaal mee te maken hebben, zegt u.

De situatie waar we mee te maken hebben wordt niet gedicteerd door onveranderlijke natuurwetten, maar door de politiek. Niets veranderlijker dan de politiek. Politieke stemmingen kunnen omslaan, politieke situaties veranderen constant onder druk van maatschappelijke krachten, en morgen zal de politieke constellatie een andere zijn dan vandaag.

Daarom doen we niet mee aan de waan van de dag. Als de waan van de dag dicteert dat er een half miljoen ganzen moet worden vergast, dan is het niet onze taak daarvoor te zwichten, maar om die waan te doorbreken en een andere politieke realiteit te scheppen. Yes, we can zou ik bijna zeggen. Zonder een sprankje idealisme vaart niemand wel, ook Vogelbescherming niet.

Helaas is daarvan op dit moment geen sprake. Vogelbescherming zwicht voor de ondeugdelijke argumenten van een agrarische lobby die alleen maar ganzen wil doden. En vervreemdt daardoor haar eigen achterban van zich. Zodoende bewijst Vogelbescherming niet alleen onze ganzen, maar ook zichzelf een slechte dienst.

Ik heb op dit moment aan u nog slechts een enkele vraag: zijn bestuur en/of ledenraad van Vogelbescherming, gelet op de verstrekkende gevolgen van dit ganzenakkoord, bereid tot een ledenraadpleging, en zo ja, zijn zij dan ook bereid zich te conformeren aan de uitkomst daarvan?

Ik zeg u op voorhand dat ik het onbevredigend en teleurstellend zou vinden, wanneer u dit verzoek met de statuten in de hand op louter formele gronden (die ik zelf ook wel kan bedenken) zou afwijzen.

Met vriendelijke groet,

Ed Mather.