Zachte heelmeesters

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de oversterfte door corona vorige week 400 doden, terwijl het er in de week daarvoor nog 150 waren. Deze oplopende sterftecijfers, de overbelasting van onze ziekenhuizen en ic-afdelingen, het uitstel van de behandeling van –alweer- patiënten met andere ernstige ziektes zoals kanker, dat alles zou voldoende reden moeten zijn om NU tot een volledige lockdown van 4 à 6 weken te besluiten.

Want dat is de enige manier om de verspreiding van het virus tot op een beheersbaar niveau terug te dringen en, zolang er geen vaccin is, zicht te houden op een betrekkelijke normalisering van het maatschappelijk leven daarna.

Uiteindelijk komt die lockdown er toch, zal het kabinet door de oplopende sterftecijfers en de dreigende collaps van ons zorgstelsel wel gedwongen worden daartoe over te gaan. Maar hoe langer het duurt, hoe erger het wordt en hoe meer inspanning en tijd het kost de verspreidingscijfers van het virus weer naar beneden te krijgen.

Volgende week is er naar het zich laat aanzien opnieuw een persconferentie. Te hopen valt dat het kabinet nu eens niet  luistert naar de zachte heelmeesters van het RIVM en het OMT, maar naar de onafhankelijke experts van het > Red Team. ’t Is de hoogste tijd!

LOCKDOWN NU!

Hic Rhodus, hic salta, Mark!

Terwijl alle medisch specialisten ons waarschuwen dat er opnieuw een coronatsunami op ons afkomt, staart het kabinet gebiologeerd, als een konijn in de koplampen, naar de oplopende besmettingscijfers en is niet in beweging te krijgen. Of komt na lang aarzelen weer met een pretpakket aan maatregelen die niets uithalen.

Omdat we ons massaal niet hebben gehouden aan de gedragsregels die nodig zijn om het virus in te dammen en het kabinet de zaak maandenlang heeft laten versloffen, helpt nu alleen nog een complete lockdown. Zegt bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Ook moet de testcapaciteit op orde zodat na een lockdown op een lager verspreidingsniveau nieuwe besmettingshaarden beter getraceerd en geïsoleerd kunnen worden.

Economisch levert een complete lockdown nu in combinatie met afdoende testen daarna naar verwachting ook veel minder schade op dan het ad infinitum laten vieren en dan weer wat aantrekken van de teugels, zoals nu gebeurt.

Maar steeds duidelijker wordt helaas dat Rutte vooral een mooi-weer-premier is, waar je het in coronacrisistijd niet van moet hebben. Hic Rhodus, hic salta, Mark! Hij doet het niet. Rutte geeft goedbedoelde adviezen die door iedereen in de wind worden geslagen, maar is als de dood zelf verantwoordelijkheid te nemen. Die legt hij liever op het bordje van anderen.

En daarom houd ik mijn hart vast. Houd ik mijn hart vast voor waar het kabinet mee zal komen tijdens de persconferentie van morgen. Een ding weet ik nu al wel: het zal niet voldoende zijn. Neo-liberale politici springen niet graag over hun eigen schaduw.

Lockdown nu!

 

Nederland stevent af op honderden doden per dag door het coronavirus. In Italië waren het er gisteren 475, in Spanje 117, in Frankrijk 89.

Maar in Nederland komen nog steeds grote aantallen mensen bijeen op plekken waar het virus onbelemmerd zijn gang kan gaan, zoals op markten en in tuincentra. De regering handhaaft niet en de regering anticipeert niet op wat komen gaat met de lockdown die nu nodig is. De regering wacht af, wacht af, wacht af. Maatregelen komen er pas als het te laat is. Dat is het patroon dat zich keer op keer, en ook nu weer, herhaalt.

Heeft een lockdown geen zin omdat je daarmee het virus slechts tijdelijk beheersbaar maakt en er zodra je die opheft alsnog grote epidemieën ontstaan? Dat is het verhaal dat RIVM-baas Jaap van Dissel en in zijn kielzog Mark Rutte ons keer op keer vertellen. Alleen: dat verhaal klopt niet.

Dat het hoogtepunt van de crisis in China en Hongkong inmiddels voorbij is, komt door de lockdown die daar werd afgekondigd. Het is, zegt ook de Italiaanse viroloog Roberto Burioni, de enige manier om het virus in te dammen, want dat lukt alleen wanneer heel de bevolking, behalve voor het doen van noodzakelijke boodschappen of doktersbezoek, thuisblijft.

Maar zijn we dan niet, zodra de lockdown wordt opgeheven, weer terug bij af?

Nee, dat zijn we niet.

Allereerst is de kans groot, zie de Volkskrant van 13 maart jl., dat dit virus een seizoensvirus is dat gedijt bij kil en nat weer en in de zomermaanden door stijgende temperaturen steeds minder besmettelijk wordt, zoals dat ook voor de griep geldt.

En als de lockdown wordt opgeheven, zijn we maanden verder. De Amerikaanse bioloog Carl Bergstrom zegt daarover het volgende:

“Je bent maanden verder. Dan weten we meer over de ziekte en hoe die te beheersen, en we ontwikkelen medicijnen die nu al in ontwikkeling zijn op basis van oude middelen. Dan kunnen we de ziekte beter behandelen. Dat is een. En ten tweede: Als je de epidemie naar een lager niveau kunt terugbrengen, dan kunnen we terug naar de beheersmaatregelen die we hadden kunnen inzetten als we er eerder bij waren geweest. Dan kun je uitgebreid testen en contacten van besmette mensen opsporen en hen isoleren. Dan kun je de sociale onthouding specifiek richten op de mensen die de grootste kans hebben op de ziekte. Dan is de sociale prijs lager. En natuurlijk hebben we over een of anderhalf jaar een vaccin. Dat verandert de situatie.”

Redenen te over lijkt me voor een lockdown nu om de alsmaar oplopende dodenaantallen zo veel mogelijk te beperken en een meltdown van ons zorgstelsel te voorkomen.