Hic Rhodus, hic salta, Mark!

Terwijl alle medisch specialisten ons waarschuwen dat er opnieuw een coronatsunami op ons afkomt, staart het kabinet gebiologeerd, als een konijn in de koplampen, naar de oplopende besmettingscijfers en is niet in beweging te krijgen. Of komt na lang aarzelen weer met een pretpakket aan maatregelen die niets uithalen.

Omdat we ons massaal niet hebben gehouden aan de gedragsregels die nodig zijn om het virus in te dammen en het kabinet de zaak maandenlang heeft laten versloffen, helpt nu alleen nog een complete lockdown. Zegt bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Ook moet de testcapaciteit op orde zodat na een lockdown op een lager verspreidingsniveau nieuwe besmettingshaarden beter getraceerd en geïsoleerd kunnen worden.

Economisch levert een complete lockdown nu in combinatie met afdoende testen daarna naar verwachting ook veel minder schade op dan het ad infinitum laten vieren en dan weer wat aantrekken van de teugels, zoals nu gebeurt.

Maar steeds duidelijker wordt helaas dat Rutte vooral een mooi-weer-premier is, waar je het in coronacrisistijd niet van moet hebben. Hic Rhodus, hic salta, Mark! Hij doet het niet. Rutte geeft goedbedoelde adviezen die door iedereen in de wind worden geslagen, maar is als de dood zelf verantwoordelijkheid te nemen. Die legt hij liever op het bordje van anderen.

En daarom houd ik mijn hart vast. Houd ik mijn hart vast voor waar het kabinet mee zal komen tijdens de persconferentie van morgen. Een ding weet ik nu al wel: het zal niet voldoende zijn. Neo-liberale politici springen niet graag over hun eigen schaduw.

Een ontnuchterd volkje

Covid 19Na steeds meer druk van medisch specialisten en vertegenwoordigers van de onderwijssector zwichtte de regering gisteren alsnog en kondigde om verdere verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan maatregelen af die al veer eerder genomen hadden moeten worden. Daaronder het sluiten van de horeca en de scholen.

Had men, gelet op de eerdere snelle verspreiding van het virus in China en Italië, de gevaren van het begin af aan serieus genomen in plaats van daar een beetje lacherig over te doen, dan had een uitbraak in de omvang die ons nu in de komende weken en wellicht maanden te wachten staat, met alle ellende van dien, waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.

Maar misschien was van een neoliberale regering, en in het bijzonder een neoliberale premier die elk overheidsingrijpen schuwt als de pest en het laissez faire laissez aller tot in het diepst van zijn vezels voelt, ook niet meer te verwachten dan het stuntelige en lacherige optreden dat we in deze crisis tot nu toe voornamelijk van hem hebben gezien.

Hoe het ook zij: Rutte zal de komende tijd naar het zich laat aanzien voldoende gelegenheid hebben over zijn eigen schaduw te springen en het staatsmanschap te tonen waar dit land op dit moment behoefte aan heeft. Hopelijk doet hij dat ook.

Intussen blijf ik zoveel mogelijk thuis en raad iedereen die dat kan aan hetzelfde te doen. Probeer niet besmet te raken en zo ook geen bron van besmetting te vormen voor anderen en de ic-afdelingen van onze ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten.

Ik wens jullie allemaal het beste.

Een nuchter volkje

 

COVID-19

Nederland is een land waar sinds de watersnoodramp van 1953 nauwelijks nog iets is gebeurd. De gemiddelde Nederlander ontleent daaraan helaas een volkomen misplaatst gevoel van veiligheid, en is het inmiddels geheel ontwend ernstige bedreigingen te onderkennen of serieus te nemen.

Nou nou, tut tut, ho ho, hoor je dan, zo’n vaart zal het heus wel niet lopen. Zo dacht en denkt de gemiddelde Nederlander over de klimaatcrisis, en nu horen we het weer terwijl het coronavirus COVID-19 om zich heen grijpt.  Want wij zijn – dixit Mark Rutte – een ‘nuchter volkje’. Zo ‘nuchter’ dat we nog steeds denken met halve maatregelen dat coronavirus wel te kunnen stoppen. Daarom – zie het pakket maatregelen dat de regering gisteren heeft afgekondigd – blijven de scholen, de winkels en de horeca dus gewoon open, in plaats van alles, behalve apotheken en supermarkten, subiet op slot te doen. Daarom ook kunnen bijeenkomsten van minder dan honderd mensen gewoon doorgaan alsof het virus zich daar niet zou kunnen verspreiden.  En daarom worden mensen die van elders ons land binnenkomen niet eerst, zoals verstandig zou zijn, 14 dagen in quarantaine geplaatst.

Intussen wordt onze Nederlandse lichtzinnigheid, pardon: nuchterheid, door het buitenland met verbijstering gadegeslagen. “Als dit alles is wat Nederland doet, hebben jullie over een week geen 600 maar 4000 besmettingen”, aldus Stefano Ferraro, hoofd intensive care in Piacenza in de Volkskrant van vandaag, na te hebben kennis genomen van de gisteren afgekondigde maatregelen.

Maar van de Italianen leren? Nee hoor, wij doen het wel op onze eigen manier. Wij zijn een nuchter volkje.

Tot slot een nuchter rekensommetje: Naar verwachting zal zo’n 50 tot 60 procent van de Nederlanders vroeg of laat geïnfecteerd worden door COVID-19. Gaan we er van uit dat zo’n twee procent van de geïnfecteerden aan het virus overlijdt, en dat lijkt vooralsnog niet overdreven, dan hebben we het over zeg 50% van 17 miljoen=8.5 miljoen. Twee procent daarvan is 170.000.  Dat de uiteindelijke tol van dit virus in Nederland alleen zo’n 170.000 doden zou kunnen zijn, lijkt dus niet ondenkbaar.