Een paar nieuwe macro’s

8 vleesvlieg

Hoewel ik ook deze keer weer mijn best gedaan heb alle beestjes goed op naam te brengen, zijn vergissingen nooit uitgesloten. Ontdek je een fout? Zeg het dan!

Klik voor een diapresentatie op een thumbnail, en vervolgens op F11.