Smient (Anas penelope)

Even een kijkje wezen nemen in Zeevang Oost, een natuurgebied in Noord-Holland dat nog volop in ontwikkeling is.

Zie hier:

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/Zeevang-Oost.htm

De eerste grutto al wel gehoord, maar nog niet gezien. Wel nog steeds heel veel wintergasten zoals smienten en kolganzen, die binnenkort wel weer naar hun noordelijke broedgebieden zullen vertrekken. ‘k Zag ook nog brandganzen, grauwe ganzen, kieviten, kokmeeuwen, stormmeeuwen, waterhoentjes, meerkoetjes, slobeenden, ringmussen… Ja, dat wordt wel wat. ‘k Ga er gauw nog eens kijken šŸ™‚

Klik voor een diapresentatie op een thumbnail en vervolgens op F11

smient 3