Ideale Onderdaan

 

Ooit ben ik eens een rubriek begonnen getiteld Het citaat van de dag. De achterliggende gedachte was om met enige regelmaat een citaat te brengen dat tot nadenken zou stemmen over, of een aspect zou belichten van de maatschappij waarin we op dit moment leven.

Hannah-Arendt-Political-Philosopher

Hannah Arendt

Het nu volgende citaat komt uit The Origins of Totalitarianism van Hanna Ahrendt, verschenen in 1951. Het lijkt me niettemin verbazingwekkend actueel.

“De ideale onderdaan voor een totalitair regime is niet de overtuigde nazi of de overtuigde communist, het zijn mensen voor wie het onderscheid tussen feit en fictie (dat wil zeggen de realiteit van de ervaring) en het onderscheid tussen waar en onwaar (d.w.z. het richtsnoer van ons denken) niet langer bestaan.”