Het grote uitsterven lijkt begonnen …

                                                                                                       Uitsterven is wel een hele heftige vorm van sterven                                                                                                       (Koos van Zomeren)

De aarde staat aan het begin van een nieuwe uitstervingsgolf die ook de menselijke soort bedreigt. Oorzaken zijn onder andere klimaat-verandering en ontbossing. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoeksrapport onder auspiciën van de universiteiten van Stanford, Princeton en Berkeley.

Het rapport concludeert dat gewervelde diersoorten 114 maal sneller dan normaal uitsterven. We staan aan het begin van een zesde massale uitstervingsgolf. De laatste keer dat zoiets plaatsvond was 65 miljoen jaar geleden toen de dinosauriërs verdwenen, waarschijnlijk door een meteoriet die de aarde raakte.

“Als we toestaan dat het zo doorgaat, zou het leven miljoenen jaren nodig hebben te herstellen en zou onze eigen soort waarschijnlijk in een vroeg stadium verdwijnen”, aldus lead author Gerardo Ceballos.

Bestuiving door bijen zou in drie generaties kunnen verdwijnen, waarschuwt het rapport.

De wetenschappers bestudeerden aan de hand van fossiele vondsten het tempo waarin gewervelde diersoorten in het verleden uitstierven. En ze ontdekten dat het nu meer dan honderd maal sneller gaat.

Sinds 1900, vermeldt het rapport, zijn meer dan 400 gewervelde diersoorten verdwenen. Normaal gesproken zouden ze daar zo’n 10.000 jaar over moeten doen.

De studie, die is verschenen in Science Advances, noemt als oorzaken ontbossing, milieuverontreiniging en klimaatverandering.

Vanwege het domino-effect van het vernietigen van ecosystemen zou ons profijt van bestuiving door bijen binnen drie (menselijke) generaties verloren kunnen gaan.

>Bron: BBC

Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is wereldwijd om en nabij 41% van alle amfibiesoorten en 25% van de zoogdieren met uitsterven bedreigd.