De laatste ijsbeer

de laatste ijsbeer 3

Fotomontage

 

Klimaatsceptici die menen dat de aarde niet opwarmt, en al helemaal niet door menselijk toedoen, oogstten in Nederland veel succes: maar 44% van de Nederlanders onderschrijft het standpunt van het IPCC dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Maar wie zijn dan die klimaatsceptici, wat is de wetenschappelijke onderbouwing van hun standpunten, welke belangen dienen ze, en hebben ze misschien ook een verborgen agenda?

Ondernemer en klimaatadviseur Jan Paul van Soest verbaasde zich over de sterke resonantie die de klimaatsceptische lobby in Nederland kreeg, en schreef daarover De Twijfelbrigade, verkrijgbaar via internet.

Een bespreking van zijn boek stond onlangs in Trouw. Zie >hier

Lezen!