climate change

Antarctica warmt drastisch op: snellere zeespiegelstijging verwacht

 

Het westelijk deel van Antarctica warmt veel sneller op dan de rest van de wereld. Door het smeltijs stijgt de zeespiegel mogelijk meer dan verwacht.

 De West-Antarctische ijskap warmt twee keer sneller op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in >Nature Geoscience.

Een evaluatie van de gegevens over de periode 1958-2010 laat zien dat de temperatuur 2.4 graden Celsius is gestegen, drie keer zoveel als het wereldwijd gemiddelde. Daarmee is West-Antarctica het gebied op aarde dat het snelst opwarmt.

Tot nu toe gingen wetenschappers er van uit dat het smeltptoces in West-Antarctica voor ongeveer een tiende bijdraagt aan de door de opwarming van de aarde veroorzaakte stijging van de zeespiegel. Op basis van deze jongste gegevens zou deze bijdrage in de toekomst veel groter kunnen zijn.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voorspelde in 2007 voor deze eeuw een stijging van de zeespiegel tussen 18 en 59 centimeter. Tal van recent onderzoek wijst inmiddels in de richting van een zeespiegelstijging die veel hoger uitpakt.