Miscellaneous

1

Een allegaartje van foto’s die ik de afgelopen maand juni op verschillende locaties (maar altijd dicht bij huis) maakte.

Klik voor een diapresentatie op een thumbnail en vervolgens op F11.