Grote roodoogjuffer, variabele waterjuffer en gewone oeverlibel

gewone oeverlibel denk ik

gezien tijdens een wandelingetje in Nieuw Wulven